Przedsiębiorstwo Handlowe RABA jest firmą prywatną
założoną 1991r.
Właścicielami są Roman Grzegorz Bartoszewicz i Leszek Radzaj.
Przedsiębiorstwo "RABA" od początku swojej działalności doskonali jakość swojej oferty i pracy.
Wynikiem tego jest posiadanie wielu certyfikatów i autoryzacji producentów.
Fair Play 2009
Gazele Biznesu 2006
Gepardy Biznesu 2007
Gazele Biznesu 2007
Wyróżnienie "Wechikuły Czasu" 2007
Podziękowanie InstalPlast 2006
Certfikat KZO 2008
Certyfikat Autoryzacji PipeLife 2009
Autoryzowanu Dystrybutor GAMRAT 2007
Certyfikat WAWIN
Raczki ul. Kolejowej 10 tel .(087) 568 55 50