Przedsiębiorstwo Handlowe RABA jest firmą prywatną
założoną 1991r.
Właścicielami są Roman Grzegorz Bartoszewicz i Leszek Radzaj.

Nowoczesne usługi w zakresie:

Kraking dynamiczny <Nowe !>
Metoda krakingu dynamicznego umożliwia wymianę uszkodzonych rurociągów ( wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych) przy wykorzystaniu trasy starego przewodu, bez konieczności dokonywania liniowych wykopów.
Metoda ta oferuje możliwość zachowania dotychczasowej lub powiększenia średnicy remontowanego odcinka, zwiększając jego przepustowość i poprawiając hydraulikę całego układu.
Polega na wprowadzeniu liny do przewodu w celu połączenia z głowicą tnąco – kruszącą. Od wewnątrz głowica ta uderzana jest przez młot pneumatyczny tzw. „kret”, który wytwarza dynamiczną siłę potrzebną do niszczenia starej rury. Cały zestaw tzn. głowica z przymocowaną rurą polietylenową i przebijakiem pneumatycznym jest wciągana od komory nadawczej do komory odbiorczej wciągarką hydrostatyczną.


Inspekcja TV
Dysponujemy nowoczesnym systemem optycznej inspekcji rurociągów oraz kanalizacji. Mamy możliwość filmowania rurociągów o średnicy od 150mm do 500mm. Wykonujemy inspekcje odbiorowe nowych odcinków kanalizacji, sieci kanalizacji eksploatowanej, rurociągach bez względu na ich przeznaczenie tj. ściekach ogólnospławnych, gazociągach, ciepłociągach, gazociągach, instalacjach i sieciach przemysłowych, wodociągach itp. szczegóły>>


Przeciski
Posiadamy młoty pneumatyczne typu „KRET” do wbijania rur stalowych firm TERRA (Szwajcaria) oraz HERCU PNEUMATIC (Polska) . szczegóły>>


Przewierty
Wykonujemy przewierty wiertnicami
TERRA JET 5415S (duża) oraz TERRA JET 3008E (mała)

szczegóły>>


Kraking statyczny
Ponadto posiadamy zestaw do krakingu statycznego firmy TERRA.
Pozwala on na wymianę starych zniszczonych rur na nowe bezwykopowo . W jednym cyklu możemy wykonać wymianę odcinka długości do 150mb i średnicy rury 300mm.

szczegóły>>

1. Systemy rurowe
- Rury ciśnieniowe PCV do wody
- Kształtki ciśnieniowe PCV do wody
- Rury kanalizacji zewnętrznej PVC
- Kształtki kanalizacji zewnętrznej
- Studzienki kanalizacji zewnętrznej od O315 do O1400
- Rury PVC dwuścienne na przepusty drogowe
- Kształtki kanalizacyjne do rur dwuściennych
- Rury kanalizacji wewnętrznej
- Kształtki kanalizacji wewnętrznej
- Kanalizacja nisko szumowa
- Rury polietylenowe do wody
- Polietylenowe kształtki do wody
- Kształtki elektrooporowe z PE
- Rury polietylenowe do rozprowadzania paliw gazowych
- Polietylenowe kształtki do gazu
- Rury osłonowe z PVC i PE
- Systemy separatorów
- Przepompownie ścieków
- System zagospodarowania wody deszczowej
- System odwodnień linowych
- System drenarski

2. Armatura żeliwa wodno-kanalizacyjna
3. Rury i kształtki sferoidalne
4. Rury i kształtki ocynkowane
5. Wodomierze i zawory
Raczki ul. Kolejowej 10 tel .(087) 568 55 50