Przedsiębiorstwo Handlowe RABA jest firmą prywatną
założoną 1991r.
Właścicielami są Roman Grzegorz Bartoszewicz i Leszek Radzaj.
Raczki ul. Kolejowej 10 tel .(087) 568 55 50