Sieci i przyłącza wodociągowe

Przedsiębiorstwo RABA świadczy kompleksowe usługi z zakresu wykonywania sieci i przyłączy wodociągowych. W zakres naszych usług wchodzi budowa sieci wodociągowych tranzytowych i magistralnych, wykonywanie przyłączy do budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych i komercyjnych, a także montaż sieci rozdzielczych osiedlowych. Realizujemy również prace modernizacyjne i w zakresie przebudowy przewodów oraz magistral wodociągowych o dużych średnicach, w tym też w trudnych warunkach gruntowo-wodnych. Z łatwością wykonujemy każdy projekt sieci wodociągowej, niezależnie od jej długości oraz rodzaju i wielkości użytych materiałów.

Profesjonalna budowa sieci wodociągowych

Naszą ofertę kierujemy do osób prywatnych, firm i instytucji. Z naszych usług korzystają m.in. urzędy gmin i miast, przedsiębiorstwa wodociągowe oraz inne spółki i firmy z różnych branż. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, specjalistycznej wiedzy inżynierskiej oraz wysokim kwalifikacjom pracowników możemy zagwarantować pełen profesjonalizm, sprawność i solidność realizowanych zadań. Zaufanie i uznanie klientów potwierdzają liczne referencje. Zapewniamy terminowe wykonanie usług.

Wszystkie sieci wodociągowe, a także kanalizacyjne czy sanitarne, realizujemy bazując na najwyższych standardach jakości i bezpieczeństwa pracy. Jednakowo profesjonalnie wykonujemy sieci i przyłącza wodociągowe na dużych głębokościach, ruchliwych terenach i w centrach miast czy też na obszarach wymagających specjalnej ostrożności, np. na stacjach paliw.

Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie i z zaangażowaniem. Na życzenie klienta podczas budowy przyłączy wodociągowych prowadzimy specjalistyczną dokumentację.

Kompleksowa budowa przyłączy wodociągowych

Od wielu lat z sukcesem zajmujemy się wykonywaniem przyłączy oraz sieci wodociągowych. W zakres naszych prac wchodzi m.in. zrobienie wykopów i umocnień ścian, wykonanie niezbędnych odwodnień, odpowiednie przygotowanie podłoża, zamontowanie instalacji wodociągowej, a następnie jej zasypanie połączone z zagęszczaniem. Realizujemy budowy tradycyjnymi metodami, ale również bezwykopowo, stosując technologię przewiertu sterowanego. Budujemy sieci wodociągowe na podstawie dostarczonej przez klienta dokumentacji. W zależności od wymagań lokalnych zakładów wodociągowych, wykonujemy instalacje z rur PEHD albo PCV. Udzielamy ponadto wsparcia i doradztwa podczas uzyskiwania niezbędnych opinii lub pozwoleń na wykonanie prac.

Przy realizacji zadań wykorzystujemy własny sprzęt budowlany. Dysponujemy nowoczesnymi, wysokiej klasy maszynami i urządzeniami, dzięki którym wszystkie prace przebiegają sprawnie i profesjonalnie. Stosujemy własny ciężki sprzęt: koparki kołowe i gąsienicowe, koparko-ładowarki, wiertnice horyzontalne, samochody ciężarowe oraz inne maszyny i pojazdy. Posiadamy też sprzęt drobny, m.in. agregaty, pompy odwodnieniowe i igłofiltry, zagęszczarki oraz krety do przecisków i przewiertów pod torami, rowami i drogami. Tak bogaty asortyment maszyn sprawia, że jesteśmy samowystarczalni i możemy sprawnie, bez zbędnych przestojów wykonać kompleksowo przyłącza wodociągowe.

Poza profesjonalnym wykonaniem sieci wodociągowych zapewniamy również odpowiednie zabezpieczenie wykopów. Stosujemy się do aktualnych przepisów z zakresu prawa oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Dzięki temu realizowane prace przebiegają w pełni fachowy oraz bezpieczny sposób.

Budowa przyłączy wodociągowych krok po kroku

Aby nasza firma mogła rozpocząć wykonanie przyłączy wodociągowych, inwestor powinien wcześniej dopełnić kilku warunków. Przede wszystkim konieczne jest wystąpienie o warunki techniczne przyłączenia budynku do sieci wodociągowej, a po ich uzyskaniu należy wykonać dokumentację projektową. Zrealizowany projekt trzeba następnie uzgodnić z zarządcami sieci, a przejścia instalacji przez działki drogowe bądź prywatne należy uzgodnić z właścicielami tych terenów. Konieczne jest uzyskanie stosownych zgód od wszystkich współwłaścicieli albo właścicieli owych obszarów. Później projekt powinien zostać złożony do uzgodnienia do Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej.

Po otrzymaniu koniecznych uzgodnień, kolejny krok to złożenie projektu do Wydziału Architektury i Budownictwa, właściwego ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Nie jest konieczne natomiast uzyskanie pozwolenia na budowę, jednakże trzeba dokonać zgłoszenia zamiaru wykonania robót.

Wykonanie przyłącza wodociągowego metodą bezwykopową

Budowa sieci wodociągowych nie musi wiązać się z głębokimi wykopami i niszczeniem posesji. Aby uniknąć zniszczeń, warto zdecydować się na metody, które nie naruszają w znaczący sposób gruntu. Jednym z takich sposobów jest technologia przewiertu sterowanego.

Wykonujemy przyłącza wodociągowe systemem horyzontalnych przewiertów sterowanych (z ang. Horizontal Direction Drilling, w skrócie: HDD). Ta metoda układania podziemnych instalacji polega na wykonaniu i rozwierceniu do odpowiedniej średnicy otworu pilotażowego, a później wciągnięciu zaprojektowanej rury przewodowej, osłonowej bądź kabla. Technika ta umożliwia pokonywanie długich, wynoszących nawet kilkaset metrów etapów w jednym czasie. Dysponujemy specjalnymi zestawami służącymi do realizowania HDD, dzięki którym możemy wykonywać przewierty w szerokim zakresie średnic.

Innym sposobem na bezwykopową budowę przyłączy wodociągowych jest technika pracy wiertnicą poziomą. Pozwala ona na przeprowadzanie rur na odcinkach o długości do 30 metrów. Jej zaletą jest wysoka dokładność w zakresie zachowania minimalnych spadków. Mamy szeroką gamę wiertnic poziomych umożliwiających pracę w różnym zakresie średnic PVC.

Dlaczego warto wykonać przyłącze wodociągowe metodą bezwykopową?

Budowa przyłączy wodociągowych metodami bezwykopowymi pozwala ominąć wiele problemów organizacyjnych i wykonawczych związanych z otwartymi wykopami. Przede wszystkim wiąże się z brakiem lub minimalizacją robót ziemnych. Podczas modernizacji sieci wodociągowej często nie wykonuje się żadnych prac ziemnych, ponieważ wystarczy dostęp do rur poprzez studzienki kanalizacyjne. Jeśli chodzi natomiast o przyłącze wodociągowe budowane od podstaw, to w takim przypadku najczęściej wywożony jest grunt o objętości równej kubaturze montowanych rur. Metoda ta pozwala więc oszczędzić czas potrzebny na wykonanie kolejnych etapów prac.

Bezwykopowe wykonywanie przyłącza wodociągowego to szczególnie polecane rozwiązanie w przypadku prac w ciągach albo na skrzyżowaniach ulic miejskich o dużym natężeniu ruchu ulicznego. Budowa sieci metodą otwartą stanowi znaczne utrudnienie zarówno dla ruchu ulicznego, jak i pieszego. Technika bezwykopowa pozwala z kolei uniknąć utrudnień występujących w przypadku sposobów tradycyjnych. Wiąże się jedynie z małymi utrudnieniami komunikacyjnymi występującymi na terenie wykopów bądź przy studzienkach kanalizacyjnych.

Wykorzystywanie systemu bezwykopowego nie wymaga też przeprowadzania robót odwodnieniowych, które są bardzo czasochłonne i kosztowne. Pozwala więc na zaoszczędzenie środków finansowych.